:
Zakat
TUNAIKAN ZAKAT ANDA MELALUI
SEKOLAH AL-AMIN DARUL MUSTHOFA
(Dahulu dikenali Sekolah Al-Amin Kotamas)
Penolong Amil Bertauliah
Dilantik oleh :
Lembaga Zakat Selangor
Mendapat resit rasmi untuk tujuan rebat cukai.
Resit rasmi akan diemailkan atau pos bergantung kepada permintaan.

LAFAZ NIAT MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH
Seorang Diri
" Ini wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku sebanyak pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".
Seorang Diri Dan Tanggungan
" Ini wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan tanggungan sebanyak___pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".
Wakil
" Ini wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas__dan tanggungan yang mewakilkan kepadaku, sebanyak___pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".

Kenapa membayar zakat melalui saluran ini:


Talian Pertanyaan